Source: Funayama 2016

Funayama Tōru 船山徹 [Chuanshan Che]. “Da fangbian Fo bao’en jing bianzuan suoyinyong di Hanyi jingdian 《大方便佛報恩經》編纂所引用的漢譯經典.” Translated by Wang Zhaoguo 王招國. Fojiao wenxian yanjiu 佛教文獻研究 2 (2016): 175-202.

Assertions

Assertion Argument Place in source Search

Funayama identifies further Chinese sources of the Da fangbian Fo bao'en jing 大方便佛報恩經 T156.

Edit

Funayama identifies further Chinese sources of the Da fangbian Fo bao'en jing 大方便佛報恩經 T156. T0156; 大方便佛報恩經; Da fangbian Fo bao'en jing