Date: 317

Text Assertion Source
  • [Fang and Gao 2012a] Fang Yixin 方一新 and Gao Lieguo 高列過. Dong Han yi wei Fojing de yuyan xue kaobian yanjiu 東漢疑偽佛經的語言學考辨研究. Beijing: Renmin chubanshe, 2012.
  • 191-199

  • [Shi Guanghui 2009] Shi Guanghui 史光輝. “Cong yuyan jiaodu kan Da fangbian Fo bao’en jing de fanyi niandai” 從語言角度看《大方便佛報恩經》的翻譯時代. Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究 3 (2009): 44–50.
  • Date: after W. Jin
  • [Fang 2011] Fang Yixin 方一新. "Cong bufen Fojiao xiguan yongyu kan Fenbie gongde lun de fanyi niandai 從部分佛教習慣用語看《分別功德論》的翻譯年代." In Hanwen Fodian yuyanxue: Disan jie Hanwen Fodian yuyanxue guoji yantaohui lunwenji 漢文佛典語言學---第三屆漢文語言學國際研討會論文集, edited by the Fagu Fojiao Xueyuan 法鼓佛教學院, 102-113. Taipei: Chengchi University/Fagu Fojiao Xueyuan, 2011.
Name Date Notes Search